Kiri Kodu Hithata

kiri kodu hithata lyrics: "kiri kodu hithata song lyrics", bathiya and santhush (bns) kiri kodu hithata transliterated lyrics in english...