දැනුනා ගී පද:කයිසර් කයිස් සින්දු සහ සංගීතය සිංහලෙන්

About දැනුනා Song Lyrics

Songදැනුනා
Singer ,
Lyricist‎ ෂෙහාන් ගලහිටියාව
Views269

දැනුනා ගී පද

පේනා හීනේ ගානේ
මාගේ දෑසේ ආලේ
වෑහුනා…
නොනිදා රෑ දිවා පවා
ආලේ ලීලේ පෑවේ
දෑසේ වෑහේ ආලේ
ඈ නිසා… ආශා පෑවා මා හිතේ

රැඳුනා බැඳුනා වෙලුනා දෑසමානේ
බැන්ද සිත මාගේ හැමදාම ආශා වෙලා

දැනුනා.. දැනුනා..
දැනුනාම ඈගෙ කෝල දෑ සද
ආදරේ… ආශා වැහෙනා
නොනිදා… විදිනා…
බැදුනාම රෑක හීන ගානේ ලංවෙලා
යාවී පෙම්කලා

මුමුණා කීව තාලේ
යායේ පාවී යාවී
රෑ පුරා කොඳුරා ඈ කියූ කතා

කිසිදා නොරිදා හීනේ
සිහිනේ සහනේ වෑහේ
මා සොයා ආශා පෑව මා හිතේ

රැඳුනා බැඳුනා වෙලුනා දෑසමානේ
බැන්ද සිත මාගේ හැමදාම ආශා වෙලා

දැනුනා.. දැනුනා..
දැනුනාම ඈගෙ කෝල දෑ සද
ආදරේ… ආශා වැහෙනා
නොනිදා… විදිනා…
බැදුනාම රෑක හීන ගානේ ලංවෙලා
යාවී පෙම්කලා

[කයිසර් කයිස්]
ඒත් දැන් නුඹ මගේ වෙලා
ලොකුම මනාපෙන්
අදුරු වලාකුලේ රිදී ඉර
මගෙ ඉරි තැලුණු හිතට
නුබයි දිය බිද
හෙවුවා කාලයක්
සතුට මොකද පරක්කු
නුඹ ලං උන නිසා
හිත නැහැ කුලප්පු
ගහකොළ මල් හැමදේම මැවුව
දෙවියන් මවපු හොඳම දේ ඔයයි මට නම්

නොලැබේ කියලා සසැලී එදා…
රිදුනා සිත මා සීත ආදරේ පවා
ආයේ කිසිදා නෑ රිදිලා
හදවත සනසා නුඹ ලං නො නිසා

දැනුනා.. දැනුනා..
දැනුනාම ඈගෙ කෝල දෑ සද
ආදරේ… ආශා වැහෙනා
නොනිදා… විදිනා…
බැදුනාම රෑක හීන ගානේ ලංවෙලා
යාවී පෙම්කලා…

ලංවෙලා යාවී පෙම්කලා…

දැනුනා ශ්‍රී ලාංකීය සිංහල ගී පද

කයිසර් කයිස්, සහන් දැනුනා lyrics are property and copyright of their owners. Lyrics provided for educational purposes and personal use only.

Leave a Reply